Οι Υπηρεσίες Μας

Οι Υπηρεσίες Μας

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ
• ΠΛΥΣΙΜΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ : 7€
• ΠΛΥΣΙΜΟ ΜΕΣΑ: 6€
• ΠΛΥΣΙΜΟ ΜΕΣΑ -ΕΞΩ: 10€
• ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ: από 60€
• ΞΕΘΑΜΠΩΜΑ ΦΑΝΑΡΙΩΝ:από 20€
• ΚΕΡΩΜΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: +5€
• ΠΛΥΣΙΜΟ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΙΧ ΠΑΝΩ: 8€
• ΠΛΥΣΙΜΟ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΙΧ ΠΑΝΩ ΚΑΤΩ: 13€

ΑΠΟΛΥΜΑΣΗ ΚΑΜΠΙΝΑΣ ΑΠΛΗ: +5€
ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ FULL:+10€

JEEP ΜΕΓΑΛΑ (SUV)
• ΠΛΥΣΙΜΟ ΜΕΣΑ -ΕΞΩ: 14€
• ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΜΟΝΟ: 8€
• ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΜΟΝΟ: 7€
• ΚΕΡΩΜΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: +7€
ΑΛΛΑΓΗ ΛΑΔΙΩΝ: 30€
ΑΛΛΑΓΗ ΛΑΔΙΩΝ & ΦΙΛΤΡΟΥ: 35€
ΑΛΛΑΓΗ ΛΑΔΙΩΝ,ΦΙΛΤΡΟΥ & ΦΙΛΤΡΟΥ ΑΕΡΟΣ:45€

Οι Υπηρεσίες Μας